Zonnepanelen voor ondernemers

gas water en licht

Een kleine zonne-energie-installatie bestaat naast de zonnepanelen uit een accu, een omvormer van 12V/24V naar 220V en een laadregelaar. De zonnepanelen kunnen niet direct op de accu (geen auto-accu!) worden aangesloten, maar via de laadregelaar. Zolang er voldoende zonlicht is, wordt de accu opgeladen. Die accu levert vervolgens de energie bij te weinig zonlicht. Bij particulieren zal het energieverbruik ‘s avonds groter zijn dan overdag en dus is een accu onontbeerlijk. Bij ondernemingen zal dat vaak anders zijn, afhankelijk van het type bedrijvigheid. Het is zeker zinvol het gebruik van reguliere stroom door middel van zonne-energie te verlagen, maar in feite wegen ook de gas- en waterkosten op het budget. Je kan voor je locatie een vergelijking gas water licht online aanvragen.

gas water en licht

Particulieren

Er dient te worden opgemerkt dat door de Belastingdienst een zonnepaneel als een klein energiebedrijf wordt gezien. Als particulier word je zo een ondernemer. Voor de Belastingdienst zal de factuur van de zonnepanelen en de energierekening op dezelfde naam moeten staan. Om de btw terug te kunnen vragen, moet je jezelf als ondernemer bij de Belastingdienst registreren. Als particulier zal je normaal gesproken onder de kleine ondernemers regeling (KOR) vallen. Ook ZZP’ers kunnen er onder vallen. Of de KOR interessant is, hangt van je situatie af, en je toekomstplannen. Voor de KOR dient de omzet lager dan € 20.000 te zijn. In het bestek van dit artikel zullen we echter niet nader op deze regeling ingaan.

Ondernemers

Zoals gezegd, behandelt de Belastingdienst ondernemers en particulieren op dezelfde manier als het om zonnepanelen gaat. Beide kunnen de over de zonnepanelen betaalde BTW van 21% weer terugvragen. Een investering in zonnepanelen verdien je doorgaans in 6 tot 8 jaar terug. Er wordt momenteel geen subsidie meer gegeven voor de installatie van zonnepanelen. Toch kunnen er regelingen bestaan, waarvan je gebruik zou kunnen maken. Je zou eens kunnen kijken naar de regeling voor grootverbruikers, genaamd Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Let altijd wel op tot wanneer de regelingen geldig zijn. Of zonnepanelen interessant zijn voor een onderneming, hangt ook af van het elektriciteitstarief dat van toepassing is, wat weer afhankelijk is van je energieverbruik. Voor kleinverbruikers, particulieren en kleine ondernemingen, geldt tot 2023 de salderingsregeling. Die houdt in dat voor de levering van energie aan het lichtnet, een vergoeding wordt gegeven die gelijk is aan het tarief voor energielevering door het energiebedrijf. Dat zorgt voor een toename van groene energie uit Nederland. Na 2023 wordt die regeling tot 2031 geleidelijk afgebouwd. De gedachte daarachter is dat de kosten van zonnepanelen zo aan het dalen zijn, dat de installatie daarvan ook zonder enige regeling interessant begint te worden.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*