WOZ waarde Rotterdam stijgt ook weer in 2022

vastgoed financiering

Het zal niemand verbazen dat de WOZ waarde Rotterdam ook in 2022 weer zal stijgen. De WOZ waarde wordt gebruikt om de hoogte te bepalen van belastingen en heffingen zoals onroerendezaakbelasting. Hoe hoger de WOZ waarde hoe hoger de heffing van de belasting. De WOZ waarde volgt de prijsontwikkeling van koopwoningen, maar dan met 1 jaar vertraging. Dat betekent dat de WOZ waarde 2022 wordt berekend met de gegevens van 1 januari 2021. Alle onroerende zaken worden wel op dezelfde manier getaxeerd en de waarde wordt door de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) vastgelegd. De gemeente Rotterdam heeft taxateurs in dienst die, steekproefsgewijs, taxaties verrichten. Ze ontvangen ook de prijzen van woningen die zijn verkocht op of rond de peildatum en gegevens van het Kadaster. Al deze gegevens komen in een speciaal softwareprogramma waarmee woningen met dezelfde gegevens vergeleken kunnen worden.

WOZ waarde Rotterdam goed controleren

Het is zaak om deze de WOZ waarde Rotterdam goed te controleren want als de gegevens van de panden waarmee jouw woning wordt vergeleken niet overeenkomen kan dit een reden zijn om bezwaar aan te tekenen. Denk hierbij aan:

  • Soort woning; rijtjeswoning, vrijstaande woning, twee onder een kap
  • Garage of niet
  • Inhoud of oppervlakte van woning of grond die niet overeenkomen
  • Waar de woning gelegen is; groene buurt of niet, winkels, scholen, snelwegen, industrie, windmolens

Wanneer je denkt dat deze gegevens niet overeenkomen kun je bezwaar (laten) aantekenen. Maar er zijn nog meer omstandigheden die bezwaarpunten kunnen opleveren zoals:

  • Bodemverontreiniging
  • Asbest
  • Slecht onderhoud
  • Minder gunstige ligging
  • Stank- of geluidsoverlast

WOZ-bezwaar gratis laten aantekenen

Wanneer je denkt dat de WOZ waarde Rotterdam van jouw huis te hoog is, kun je gratis bezwaar laten aantekenen door een bezwaarmakers bureau. Inderdaad, gratis! Dat kan een bezwaarmakers bureau doen omdat ze, de kosten die ze maken voor het bezwaar aantekenen, vergoed krijgen door de gemeente Rotterdam, als het bezwaar gegrond wordt verklaard. Wanneer het bezwaar niet gegrond wordt verklaard worden de kosten betaald door het bureau. Daaruit kun je al opmaken dat de meeste bezwaren die het bureau indient worden gehonoreerd. Mensen waarbij het bezwaar wordt gehonoreerd krijgen minimaal € 250 terug op jaarbasis. Dat betekent dat bezwaar laten aantekenen door een bezwaarmakers bureau jou niets kost maar wel wat kan opbrengen! De deskundige medewerkers van het bezwaarmakers bureau dienen een degelijk onderbouwd bezwaarschrift in dat wordt ondersteund door een eigen WOZ taxatie. Het bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn ingediend.

Wat is het voordeel van een lagere WOZ waarde

Wanneer je het formulier op de website hebt ingevuld wordt gevraagd om een machtiging te tekenen zodat het bezwaarmakers bureau namens jou bezwaar mag aantekenen. Ze vragen ook om een kopie van de WOZ beschikking en vragen stukken op bij de gemeente. Na het insturen van het bezwaar is het wachten op de gemeente. Wordt het bezwaar van het bezwaarmakers bureau gehonoreerd door de gemeente Rotterdam dan wordt de WOZ waarde Rotterdam van je woning lager. Je gaat dan minder betalen aan:

·         Onroerende zaakbelasting (OZB)

·         Watersysteemheffing

·         Rioolheffing

·         Erfbelasting

·         Inkomstenbelasting via het eigenwoningforfait

·         Roerende Zaakbelasting

Laat Bezwaarmaker.nl je kosteloos helpen bij het indienen van een WOZ bezwaar Rotterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *