Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Ontslag vindt vaak plaats op één van de volgende manieren: het gebeurt in goed overleg óf het komt als complete verrassing. In beide gevallen is de kans groot dat je werkgever ontslag op basis van wederzijds goedvinden voorstelt. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, want waarschijnlijk zit je niet op ontslag te wachten en vind je dat zeker niet ‘goed’. Toch is deze ontslagprocedure voor zowel jou als je werkgever interessant. We leggen uit wat een vaststellingsovereenkomst bij ontslag is en welke voordelen deze overeenkomst biedt.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst bij ontslag is een contract waarin jij en je werkgever afspraken vastleggen over de beëindiging van je dienstverband. Een getekende vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) kan gebruikt worden om ontslag met wederzijds goedvinden af te wikkelen.

Wat zijn de voordelen van een vaststellingsovereenkomst?

Het belangrijkste voordeel van ontslag met een vaststellingsovereenkomst is dat er geen ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter gevoerd hoeft te worden. Hiermee voorkomt je werkgever een mogelijk verlies van de ontslagprocedure en wellicht de verplichting tot het betalen van een (veel) hogere transitievergoeding. Ook voor jou kan een vaststellingsovereenkomst voordelen hebben, omdat je invloed hebt op de voorwaarden van je ontslag, waaronder je einddatum en ontslagvergoeding.

Heb ik recht op WW met een vaststellingsovereenkomst?

Een correct opgestelde vaststellingsovereenkomst geeft na ontslag recht op een WW-uitkering. Het is daarbij wel van belang dat duidelijk omschreven moet zijn dat je niet verwijtbaar ontslagen wordt. Dat betekent dat er in je vaststellingsovereenkomst moet staan dat het initiatief tot ontslag is genomen door je werkgever en er geen sprake is van ontslag op staande voet of verwijtbaar gedrag aan jouw zijde.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst is vormvrij, maar de basis is vrijwel altijd gelijk. De volgende 5 punten zijn het meest belangrijk:

  1. Het recht op een WW-uitkering moet veiliggesteld worden. Er moet duidelijk in staan dat je niet verwijtbaar ontslagen wordt;
  2. Er moet een passende ontslagvergoeding zijn opgenomen. Je hebt vrijwel altijd recht op de wettelijke transitievergoeding, maar kunt onderhandelen over een (veel) hogere ontslagvergoeding;
  3. Bij het bepalen van je ontslagdatum moet de juist opzegtermijn zijn gehanteerd. Beschrijf ook wat er in de tussenliggende periode gebeurt. Bijvoorbeeld dat je vrijgesteld wordt van werkzaamheden met behoud van salaris;
  4. Maak concrete afspraken over de eindafrekening, zoals het uitbetalen van vakantiedagen, een dertiende maand of bonus;
  5. Spreek af wat er gebeurt met een concurrentiebeding en/of relatiebeding. Je kunt je kansen op de arbeidsmarkt vergroten als deze bedingen worden afgezwakt of komen te vervallen.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst laten controleren?

Ja, dat is zelfs gebruikelijk. Een arbeidsjurist is in staat om binnen korte tijd de pijnpunten boven water te halen. Zo weet je wat je rechtspositie is en over welke punten je beter kunt onderhandelen. Het controleren van je vaststellingsovereenkomst kan gratis. Voor de hulp van een jurist wordt vaak een budget beschikbaar gesteld door je werkgever.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *